Smart house

När det pratas om smart house tänker nog de flesta på avancerade tekniska lösningar och flashiga lösningar, men det är inte bara det som gör ett smart hem. När man pratar om smarta hem så ser vi att man blickar tillbaka till många gamla metoder.

För att kunna ta ställning till om ett hus verkligen är hållbart måste man ta hänsyn till flera aspekter. Förutom energi handlar det bland annat om husets livslängd, underhållsbehov och sociala förhållanden som inomhusklimat, hälsa och livskvalitet.
Vad gäller byggprodukter eller byggmaterial blir det stor skillnad mellan om man bara tar hänsyn till den miljöpåverkan som sker i råvaru- och produktionsfasen eller om man ser på hur miljön påverkas även när produkten har lämnat fabriken. Då blir det också en fråga om transporter, användning, underhåll och återvinning av material.

När EU ger riktlinjer för vad som ska räknas som hållbart byggande väger också hälsa och inomhusklimat tungt. I snitt tillbringar vi  mellan 70 till 90 procent av vårt liv inomhus, därför är det viktigt att inomhusklimatet fungerar och att vi inte blir sjuka av det. Vad är det då som säger att ett hus är hållbart?
Ett riktigt hållbart hus ska, förutom att vara trivsamt att bo i, bidra positivt till hela livsmiljön, genom att exempelvis generera mer energi än vad det gör av med, eller fungera som boplats även för djur och växter. Mycket likt hur vi bodde förr.

Genom att städa med växtbaserade och naturliga medel så bidrar vi med en stor faktor när det kommer till att skapa ett klimatsmart boende, de gör att man lättare kan rena vattnet och minskar på antalet ej nedbrytbara ämnen.

Just nu samarbetar vi med projektet Eco Now House där det görs mätningar för att jämföra det ekologiska fotavtrycket som skapas när man går över till ekologisk städning jämfört med ej ekologisk.