Om oss

Om oss

Varmt välkommen till Balanzen, det personliga företaget som sätter dig och miljön i fokus. Balanzen har tagit hand om Stockholmarnas hem och arbetsplatser sedan 2006 och är ett stabilt och familjärt företag med många års erfarenhet. Balanzen har ett brett utbud av hushållsnära tjänster och vi utför allt från fönsterputsning i den lilla ettan till stora uppdrag åt byggföretag, kontor och bostadsrättsföreningar. Vi tar vårt miljöarbete på stort allvar, det är en grön tråd som går genom hela vår verksamhet. Vår miljöpolicy är ett levande dokument under ständig vidareutveckling. Vi använder bara närproducerade och ekologiska produkter från det svenska företaget Gröna Gredelina.

Balanzen startade för över 14 år sedan med en önskan om att förenkla vardagen för flera. I ett samhälle där vi är väldigt indivualistiska kan vi ändo behöva hjälp ibland. Balanzen blev det första företaget att erbjuda hemstädning direkt till privatpersoner i Stockholm. 2007 kom rutavdraget och flera tusen företag följde i spåret. 2011 gick Balanzen över till att bli ett helt ekologiskt företag och blev därmed först även med det. Vi har alltid haft en vision, en önskan att förbättra och förenkla. Vad ingen trodde var möjligt 2006 är nu standard. Tack för att du har gjort det möjligt.

Vår personal

Läs mer om vår personal,        

PERSONAL

Läs mer om våra produkter         

PRODUKTER

   Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ang GRPR:

2018-05-01 Balanzen Norden AB hantering av personuppgifter
Vi värnar om dig som kund vilket innebär att vi alltid hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), den nya dataskyddslagen i EU på ett ansvarsfyllt sätt och med hänsyn till din integritet.
Uppgifterna behandlas för utförande av tjänst enligt önskemål, erhållande av ersättning skatteverket, bokföring, marknadsföring. Behandling kan även ske under viss tid även efter tjänstens utövande.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERBalanzen avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Balanzen och som samlas in i samband med engångstjänster, abonnemang eller andra avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Balanzen samt andra tjänster som Balanzen och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit.
Balanzen använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.
Balanzen behandlar personuppgifterna internt inom företaget och använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.(Ex Skatteverket för Rut/Rot, bokföringsprogram)
Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, kontaktuppgifter, eventuella husdjur, ägande av fritidshus etc.
Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy.
I samband med beställning av tjänst från Balanzen samtycker du som kund  Balanzens villkor
KREDITUPPLYSNINGAR
Balanzen förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden/företaget innan avtal ingås. Balanzen äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden/företaget. MEDARBETARE
Beträffande hantering av personuppgifter för medarbetare följer vi kraven för GDPR. Närmare förtydligande kring policyn delges medarbetaren vid anställning.