Be the change you want to see

Balanzen och hållbarhet

Med miljön i fokus. Ett av våra hållbarhets mål är att alltid driva utvecklingen framåt när det kommer till hållbarhet. Vi har alltid haft en vision, en önskan att förbättra och förenkla. Vad ingen trodde var möjligt 2006 är numera norm.
2011 gick Balanzen över till att bli ett företag där hållbarhet och klimatet stod i fokus och blev därmed först det första företaget att erbjuda städtjänster som utfördes med endast ekologiska och klimatneutrala produkter.

Vår miljöpolicy  är ett levande dokument under ständig vidareutvecklingen och går som en grön tråd genom hela vår verksamhet.

Vi använder bara närproducerade och ekologiska produkter från det svenska företaget Gröna Gredelina när vi städar vilket har en positiv inverkan på vår miljö men även på vår personal och våra kunders hälsa. 

Genom åren har vi varit med i olika projekt för att främja för miljön samt för att driva hållbarhetsarbetet och framför allt vår bransch framåt. Vi jobbar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och vill ständigt förbättra och utveckla vårt arbete för en mer hållbar vardag.

Video

We take your event personal

Tillsammans med Läkarmissionen och Motivation.se deltog Balanzen i en film som visar hur vi och två andra företag i tre olika branscher jobbar strategiskt med FN’s globala mål i fokus. Vi har alla ansvar för att förflytta oss framåt på ett hållbart sätt och de globala målen fungerar som en bra kompass för företag som lever och verkar i en föränderlig värld. Att inte uppnå målen är inte ett alternativ – så låt oss tillsammans göra det till ett mission possible!.

Fler projekt

Affärsnytta och planetnytta genom en effektiv klimatstrategi

För att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling

 

Sweden’s most innovative sustainability consultancy

 

Med förtroende från kunder 

Vi är stolta över att ha flera starka klimataktörer från olika segment i vårt kund register.
Exempel på samarbeten och projekt som vi deltagit i.

  • Sponsat projektet Eco Now House där mätningar av KTH  utfördes för att se skillnaden efter ekologisk städning.
  • Genomgått en klimatanalys som kartlägger verksamhetens klimatpåverkan i samarbete med U & WE och Zeromission.
  • Medverkat i motivationsfilmen Mission Possible som företagsexempel att följa i samarbete med Motivation.se för att nå FN’s Globala mål
  • Hållbart Näringsliv rekommenderar Balanzen som en reko partner på arbetsplatsen.
  • Vi samarbetar med Stadsmissionen när vi tömmer bohag.

Med hållbar utveckling menas att man tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”

Hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska aspekter.

Arbetsmarknad

Vi har suttit med i en specialist grupp för att ta fram utbildning material tillsammans med arbetsförmedlingen för effektivare integration.

Slider

Fadder för flickor

Flickors rätt till skolgång och utbildning.

Balanzen 
Nybohovsgränd 10 
117 63 Stockholm

Kund zon

Kund service

Kontakt

©balanzen

©
2024 UX Themes

Terms Privacy Cookies