SLOW LIVING MED BALANZEN

SLOW LIVING MED BALANZEN

Vi har en affinitet för det själfulla och vi tror att våra kunder har det med.. Vi vet att kännetecknet av sann lyx ligger i hängivenheten till själva processen, materialet och tillvägagångsättet.

Vi dras till att investera i framtiden hellre än att följa trender och känner att värdet på de objekt vi väljer bara ökar med tiden när de fångar och bevarar berättelsen om deras användning. Ett hem att njuta av. Material som består och som tas väl om hand om.

Att vårda ett hem och de personer som bor i det är något vi gjort i över ett decennium. Vi arbetar uteslutande med vårdande produkter som tar hand om ytorna i ditt hem och som både du och vi mår bra av. Växtbaserade. Hållbart producerade i Liljeholmen Stockholm. Vad vi använder är en stor del av vår tjänst och hur den upplevs. Balanzen vill gärna uppmuntra till ett lite långsammare tempo. Ett slow living incitament.

Våra moderna, livliga liv kräver så mycket av oss. När livet rusar i all hast så är en av de vänligaste sakerna vi kan göra för oss själva att låta oss ta lite tid att sakta ner. Att bromsa handlar inte bara om att leva i lugnare takt, det handlar inte heller om att koppla av eller göra färre saker. I stället handlar en långsammare inställning till det dagliga livet om att ge oss lite mer tid att fortsätta göra de saker som när våra själar.