Inte alla har tillgång till bil eller möjlighet att åka och kasta sina grovsopor, du är välkommen att ringa oss på Balanzen. Vi erbjuder skräphämtning i Stockholm. Kanske ska du flytta och behöver bli av med en del möbler, eller kanske vill boka en skräphämtning i samband med trädgårdstjänst. Vi kan hämta med vår lastbil med tillhörande kran som lyfter upp till ett ton. Grovsoporna eller trädgårdsavfallet ska vara sorterat enligt återvinningscentralens specifikation för att inte en extra kostnad för sortering ska tillkomma. Vi hämtar allt från gamla möbler, bohag, trädgårdsavfall, byggrester, vitvaror men även löpande åt flera företag i Stockholm som får mycket rester i sin produktion. Vi ser till att de hanteras och återvinns på bästa möjliga sätt.

Pris för skräphämtning en resa

fr 1490kr

Behöver du boka trädgårdstjänst istället?